ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 سه شنبه 19 فروردین
 معرفی دوره مدیریت فرانت آفیس در هتل در کرج

دوره فرانت آفیس هتل در کرج
فرانت آفیس را یکی از شاهرگ های حیاتی هتل می نامند و این بخش به منزله قلب هتل است. فرانت آفیس یا بخش پذیرش در هتل ها محل اولین برخورد مسافران در موقع ورود و آخرین برخورد آنان موقع خروج است. مدیران هتل توجه دارند که عمده ترین منبع درآمد هتل از فروش اتاق هاست و مسئولان بخش پذیرش می بایستی در جلب مشتری نهایت سعی خود را داشته باشند تا اتاقی خالی نماند و بهره وری افزایش یابد. بنابراین انتخاب مسئول و کارکنان بخش پذیرش که اموزش های لازم را دیده اند از اهمیت زیادی برخوردار است. دوره مدیریت پذیرش هتل از دوره های مصوب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و هدف از شرکت در این دوره کسب مهارت های حرفه ای در این موقعیت شغلی است.

محتوی دوره مدیریت پذیرش میهمان در هتل
1-تاريخچه هتلداري، سازمان هتل ها
2-بخش پذيرش ميهمان
3-مهارت هاي فردي و ارتباطي
4-ارائه خدمات به ميهمانان
5-ورود و خروج ميهمانان از هتل
6-راهبري امور بخش
7-آشنايي با نرم افزارهاي هتلداري بخش پذيرش ميهمان
8-ايمني، بهداشت و پيشگيري از حوادث
9-شناخت صنعت گردشگري
10-آشنايي با قوانين، مقررات و ضوابط هتلداري و گردشگري
11-کارورزي

    دوره های مرتبط