ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 18 تیر
 معرفی دوره مدیریت فرانت آفیس در هتل در کرج

دوره فرانت آفیس هتل در کرج
فرانت آفیس را یکی از شاهرگ های حیاتی هتل می نامند و این بخش به منزله قلب هتل است. فرانت آفیس یا بخش پذیرش در هتل ها محل اولین برخورد مسافران در موقع ورود و آخرین برخورد آنان موقع خروج است. مدیران هتل توجه دارند که عمده ترین منبع درآمد هتل از فروش اتاق هاست و مسئولان بخش پذیرش می بایستی در جلب مشتری نهایت سعی خود را داشته باشند تا اتاقی خالی نماند و بهره وری افزایش یابد. بنابراین انتخاب مسئول و کارکنان بخش پذیرش که اموزش های لازم را دیده اند از اهمیت زیادی برخوردار است. دوره مدیریت پذیرش هتل از دوره های مصوب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و هدف از شرکت در این دوره کسب مهارت های حرفه ای در این موقعیت شغلی است.

محتوی دوره مدیریت پذیرش میهمان در هتل
1-تاريخچه هتلداري، سازمان هتل ها
2-بخش پذيرش ميهمان
3-مهارت هاي فردي و ارتباطي
4-ارائه خدمات به ميهمانان
5-ورود و خروج ميهمانان از هتل
6-راهبري امور بخش
7-آشنايي با نرم افزارهاي هتلداري بخش پذيرش ميهمان
8-ايمني، بهداشت و پيشگيري از حوادث
9-شناخت صنعت گردشگري
10-آشنايي با قوانين، مقررات و ضوابط هتلداري و گردشگري
11-کارورزي

    دوره های مرتبط