ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 15 مرداد
 معرفی دوره مدیران عامل آژانس های مسافرتی در کرج

دوره آموزشی مدیران عامل آژانس های مسافرتی در کرج

دوره مدیران عامل آژانس های مسافراتی و گردشگری از دوره های اختصاصی موسسه آتالند می باشد و جهت آشنایی مدیران دفاتر با مسائل روز دفاتر طراحی شده است.

در ذیل شرایط و ضوابط شرکت در دوره مذکور توضیح داده می شود .

محتوای دوره مدیران عامل:

ردیف

مباحث ارائه شده

1

بازاریابی

2

قوانین و مقررات حقوقی در دفاتر گردشگری

3

اصول مدیریت در آژانس های گردشگری

4

حسابداری و امور مالیاتی

5

امور بیمه ای و تامین اجتماعی

برگزاری برای سازمان ها و نهاد ها

این دوره به صورت اختصاصی برای شرکت ها، سازمان ها، هتل ها و موسسات دولتی و خصوصی قابل برگزاری است. با توجه به نیاز های خاص موسسات درخواست کننده این دوره قابلیت بهینه سازی برای نهاد ها و شرکت ها را دارد و می توان آن را در زمان مورد نظر سازمان مطبوع برگزار کرد.


    دوره های مرتبط