ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 شنبه 18 مرداد
 معرفی دوره نمایش فیلم به زبان انگلیسی در کرج

دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی در کرج

دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی در کرج و البرز


آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم در کرج و البرز


در هر دوره ازبرنامه آموزش و نمایش فیلم، یک بسته فعالیت های آموزشی به زبان آموزان ارائه می گردد، در یک فرآیند خاص و با نظارت اداره کل پژوهش در واحد تحقیق و توسعه دفتر مرکزی آکادمی زبان سفیر گفتمان تهیه و تنظیم می گردد. در این بسته فعالیت های آموزشی به چهار بخش اصلی تقسیم می شود:
فعالیت های قبل از تماشای فیلم
فعالیت های حین تماشای فیلم
فعالیت های پس از تماشای فیلم
فعالیت های منزل
به علاوه در ابتدا و انتهای بسته آموزشی مطالب جامع و متنوعی گردآوری گردیده که در مورد محتوای فیلم، نوع فیلم، اطلاعات عمومی مربوط به فیلم و …اطلاعات بسیار مفید زمینه ای در اختیار زبان آموزان قرار می دهد.

آموزش زبان در کرج، آموزش زبان انگلیسی در کرج، زبان انگلیسی در کرج، یادگیری زبان انگلیسی در کرج، زبان در کرج، آموزش انگلیسی در کرج، انگلیسی در کرج، کلاس زبان در کرج، مکالمه زبان انگلیسی در کرج، آموزش مکالمه زبان انگلیسی در کرج، موسسه زبان در کرج، مکالمه انگلیسی در کرج، آموزش زبان انگلیسی رایگان در کرج


آموزشگاه زبان انگلیسی در استان البرز
آموزشگاه زبان انگلیسی در جهان‌شهر
آموزشگاه زبان انگلیسی در مهرشهر
آموزشگاه زبان انگلیسی در عظیمیه
آموزشگاه زبان انگلیسی در مرکز شهر
آموزشگاه زبان انگلیسی در مصباح
آموزشگاه زبان انگلیسی در چهارراه طالقانی
آموزشگاه زبان انگلیسی در باغستان
آموزشگاه زبان انگلیسی در جهانشهر
آموزشگاه زبان انگلیسی در چهارصددستگاه
آموزشگاه زبان انگلیسی در دهقان‌ویلا    دوره های مرتبط