ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 یکشنبه 15 تیر
 معرفی دوره PRIMAVERA 3 در کرج

آموزش نرم افزار PRIMAVERA 3 در کرج
دوره نرم افزار PRIMAVERA 3
عنوان دوره:  P3 مقدماتي و پيشرفته      مدت دوره: 55 ساعت 
معرفي دوره: P3 نرم‌افزار كنترل پروژه مي‌باشد كه به خاطر گزارش‌هاي پيشرفته‌تر و قابليت كنترل همزمان چند پروژه با هم به يكي از نرم‌افزارهاي اصلي در پروژه هاي بزرگ تبديل 
شده است. اين دوره با رويكرد ساخت سازه‌هاي فلزي ارائه مي‌شود.
سرفصل (عناوين) دوره:
    وارد كردن فعاليتها و زمان فعاليتها و تعيين روابط پيش نيازي 
    تعريف منابع – تخصيص منابع – تسطيح منابع – كدينگ منابع – فيلتر كردن منابع 
    انواع گزارش گيري – انواع فيلترگيري در P3 – انواع گزارش (گزارش روزانه – هفتگي – ماهيانه – و انواع REPORT ها 
    تعريف انواع تقويم در پروژه و چگونگي 
    پيش بيني پيشرفت زماني – پيش بيني پيشرفت فيزيكي – پيش بيني هزينه پروژه – پيش بيني منابع پروژه – پيشرفت واقعي فيزيكي پروژه 
    انواع نمودارهاي S-CURVE و انواع VIEW هاي سفارشي در P3 و – كنترل همزمان چند پروژه 
نتايج يادگيري: (فراگير پس از پايان دوره مي‌تواند)
در پروژه هاي بزرگ عمراني با رويكرد ساخت و نصب فلزي مشغول بكار شود و اقدام به ارائه گزارشات پيشرفته و كنترل همزمان چند پروژه در قالب يك پروژه بنمايد. فراگير پس از پايان اين دوره در صورت گذراندن 2 دوره متره و برآورد و نقشه خواني و اتوكد و دوره مديريت طرح‌هاي عمراني توانائي وي به اندازه 6 سال تجربه كار عملي خواهد بود و توانائي انجام بيش از 70% كارهاي يك پروژه را خواهد داشت.
مخاطبين: مهندسين كنترل پروژه – صنايع- عمران – مكانيك و معماري     پيش نياز: مباني و مفاهيم كنترل پروژه  - MSP مقدماتي – اكسل پيشرفته 
توضيحات: امروزه معمولاً در پروژه هاي بزرگ از نرم افزارهاي پريماورا استفاده مي‌شود كه بعلت پيچيدگي آن معمولاً كمتر كسي توانائي كار كردن با آن را دارد و بهمين علت توانائي كار كردن با آن معمولاً نوعي مزيت شغلي محسوب مي‌شود كه آن را نسبت به ديگر مهندسين كنترل پروژه در وضعيت بالاتري قرار مي‌دهد. فراگير مي‌تواند اين دورا را بلافاصله پس از دوره مباني و مفاهيم كنترل پروژه فراگيرد و بعنوان اپراتور نرم افزار مشغول بكار شود ولي چنين روشي پيشنهاد نمي‌گردد

    دوره های مرتبط