ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 15 مرداد
 معرفی دوره دیپلم نقشه کشی صنعتی با رایانه (معرفی دیپلم) در کرج

دیپلم نقشه کشی صنعتی در کرج
نقشه کشی صنعتی در اصل زبان بین الملل صنعت است که معرفی و ساخت قطعات و ارائه طرحهای گوناگون صنعت تنها توسط آن امکان پذیر است و پل ارتباطی بین طراح و سازنده می باشد . دانش آموزان در این رشته با طراحی وسایل و قطعات جدید برای دستگاههای مختلف فنی آشنا می شوند و در نهایت ترسیم نقشه های صنعتی را پیدا می کنند.
 هنر جویان در طی دوران تحصیل با دروس نقشه کشی درجه 2،نقشه کشی صنعتی در جه1،اتوکد ،به اضافه 32 واحد دروس عمومی آشنا می شوند.
 زمینه های اشتغال : هنرجویان پس از اخذ دیپلم می توانند بعنوان رابط بین طراح و تولید کننده،رابط بین مهندس و کارگر ،کمک سرپرست کارگاه نقشه کشی و غیره...به فعالیت بپردازند.
 نحوه ادامه تحصیل هنر جویان:فارغ التحصیلان این رشته پس از گذراندن 96 واحد درسی از طریق کاردانی پیوسته در یکی از دانشکده های فنی حرفه ای،جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد با آزمون یا بر اساس معدل به صورت پودمانی پذیرش می شوند

دیپلم نقشه کشی در کرج، دیپلم نقشه کشی کرج، نقشه کشی در کرج، آموزش نقشه کشی در کرج، آموزشگاه نقشه کشی در کرج


دیپلم نقشه کشی در استان البرز
دیپلم نقشه کشی در جهان‌شهر
دیپلم نقشه کشی در مهرشهر
دیپلم نقشه کشی در عظیمیه
دیپلم نقشه کشی در مرکز شهر
دیپلم نقشه کشی در مصباح
دیپلم نقشه کشی در چهارراه طالقانی
دیپلم نقشه کشی در باغستان

    دوره های مرتبط