ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 شنبه 18 مرداد
 معرفی دوره زبان بزرگسالان در کرج

آموزش زبان دوره بزرگسالان در کرج

آموزش زبان دوره بزرگسالان در کرج

برگزاری دوره های ویژه رده سنی بزرگسالان در کرج و البرز

کلیه  واحدهای ما ردۀ سنی 15 سال به بالا را پوشش می دهند. امکان یادگیری زبان انگلیسی به صورت کاربردی و افزایش اعتماد به نفس زبان آموز نسبت به دانش زبانی خود، اصلیترین هدف در طراحی دوره‌های آموزشی است. به منظور ارتقا توانایی‌های گفتاری، نوشتاری و شنیداری زبان آموزان، سفیر محور دوره‌های بزرگسالان را آموزش از طریق مکالمه قرار داده است؛ گفت‌و‌گو‌های کلاسی در این دوره‌ها، پیرامون موضوعاتی انجام می‌گیرد که منابع آموزشی در اختیاردانشجویان قرار می‌دهند.
در ضمن در کنار دوره های اصلی، دوره های تکمیلی/ تخصصی مانند Free Discussion نیز برگزار می گردد.

تعیین سطح: متقاضیان این دوره به صورت شفاهی به مدت 15 الی 20 دقیقه تعیین سطح می گردند.
نوع کلاس: دورۀ بزرگسالان شامل کلاس های ترمیک، کلاس های فشرده، کلاس های فوق فشرده، کلاس های جمعه، کلاس های دو روز در هفته، کلاس های 5 شنبه و کلاس های Free Discussion میباشد.

آموزش زبان انگلیسی راهنمایی در کرج، آموزش گرامر زبان انگلیسی در کرج، تدریس خصوصی زبان در کرج، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج، سایت آموزش زبان انگلیسی رایگان در کرج، آموزش اینترنتی زبان انگلیسی در کرج، آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان در کرج، بهترین سایت آموزش زبان انگلیسی در کرج

آموختن زبان انگلیسی استان البرز کرج
آموختن زبان انگلیسی جهان‌شهر کرج
آموختن زبان انگلیسی مهرشهر کرج
آموختن زبان انگلیسی عظیمیه کرج
آموختن زبان انگلیسی مرکز شهر کرج
آموختن زبان انگلیسی مصباح کرج
آموختن زبان انگلیسی چهارراه طالقانی کرج
آموختن زبان انگلیسی باغستان کرج
آموختن زبان انگلیسی جهانشهر کرج
آموختن زبان انگلیسی چهارصددستگاه کرج
آموختن زبان انگلیسی دهقان‌ویلا کرج


    دوره های مرتبط