ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 15 مرداد
 معرفی دوره نقشه کشی ساختمان درجه 2 در کرج

اخذ دیپلم نقشه کشی با تخفیف ویژه در کرج
باور ها و ارزش ها:

- یادگیری فرآیندی مادام العمر بوده که هم انفرادی و هم مشارکتی است.

- اساتید و فراگیران در فرآیند یادگیری شریک یکدیگرند.

- حرفه ای ها افرادی هستند که نظریه، دانش و تجارب را مورد تفکر قرارداده و آن را می آموزند و سوالات اصولی مرتبط را به عنوان یک عادت ذهنی پیگیری می نمایند.

- اساتید حرفه ای محیط آموزشی را بر مبنای تحقیق و Best Practice ایجاد می نمایند .

- همکاری گروهی امری مهم است و با پیشرفت همکاران، کارکنان، فراگیران و فارغ التحصیلان تقویت می شود.

- ارزیابی و بهبود مستمر موسسه امری ضروری است.

- حفظ و بهبود جایگاه به عنوان پیشرو در زمینه تحقیق بر روی مسائل مهم آموزشی امری حیاتی است.

اخذ دیپلم نقشه کشی، اخذ دیپلم غیر حضوری نقشه کشی، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای نقشه کشی، اخذ دیپلم از راه دور نقشه کشی، اخذ دیپلم مجدد نقشه کشی، اخذ دیپلم رسمی نقشه کشی، اخذ دیپلم فنی نقشه کشی


دیپلم نقشه کشی در استان البرز کرج
دیپلم نقشه کشی در جهان‌شهر کرج
دیپلم نقشه کشی در مهرشهر کرج
دیپلم نقشه کشی در عظیمیه کرج
دیپلم نقشه کشی در مرکز شهر کرج
دیپلم نقشه کشی در مصباح کرج
دیپلم نقشه کشی در چهارراه طالقانی کرج
دیپلم نقشه کشی در باغستان کرج
دیپلم نقشه کشی در جهانشهر کرج
دیپلم نقشه کشی در چهارصددستگاه کرج

    دوره های مرتبط